Fakulta Práva

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie európskeho práva

E-mail: vlasta.kunova@paneurouni.com