Fakulta práva

Ing. Brigita Gieserová

Funkcia: Tajomníčka fakulty

Pracovisko: Fakulta práva

Miestnosť 2.03
Tel: +421 2 4820 8830

E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com