Fakulta práva

JUDr. Daniela Čierna, PhD.

Funkcia: Sekretariát

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.18, streda 13:00-15:30, štvrtok, piatok 8:00-15:30
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: daniela.cierna@paneurouni.com