Fakulta práva

JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: denisa.soukenikova@paneurouni.com