Fakulta práva

JUDr. Eduard Korpáš, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: eduard.korpas@paneurouni.com