Fakulta práva

JUDr. Ladislav Polka, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť č. 2.33
E-mail: ladislav.polka@paneurouni.com