Fakulta Práva

JUDr. Milan Ďurica PhD., LL.M.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie obchodného práva

Miestnosť č. 2.41
E-mail: durica@mdlegal.sk