Fakulta práva

JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie obchodného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: milan.durica@paneurouni.com


ústav súkromného práva

oddelenie obchodného práva

obchodné právo