Fakulta práva

JUDr. Pavol Judiak, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia

Pracovisko: Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com