Fakulta práva

JUDr. Pavol Judiak, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie rímskeho práva a cirkevného práva

Tel: +421 2 4820 8840

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com