Fakulta práva

JUDr. Pavol Judiak, PhD.

Funkcia: Poverený tajomník ústavu

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com