Fakulta práva

JUDr. Peter Klanduch, PhD., LL.M., M.A.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva
Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Miestnosť 2.11
Konzultačné hodiny: streda 17.35 - 18.35
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: peter.klanduch@paneurouni.com