Fakulta Práva

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

Funkcia: Výskumný pracovník, odborný asistent ÚVP

Miestnosť 2.29
E-mail: libor.klimek@paneurouni.com