Fakulta práva

JUDr. Radka Kolkusová, LL.M.

Funkcia: Poverená tajomníčka ústavu

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.43
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: radka.kolkusova@paneurouni.com