Fakulta práva

JUDr. Tatiana Siranko-Kanáliková, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

E-mail: tatiana.kanalikova@paneurouni.com