Fakulta Práva

JUDr. Tomáš Hulkó, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.35
E-mail: tomas.hulko@paneurouni.com