Fakulta práva

JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny: Streda 12:30 -13:25
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com