Fakulta práva

Mgr. Boris Bizov, MBA

Funkcia: Referent pre vzdelávacie programy MBA, LL.M. a LL.B.

Miestnosť: 0.05
E-mail: education@paneurouni.com