Fakulta práva

Mgr. et Mgr. Oľga Jausch, LL.M.

Funkcia: Poverená tajomníčka ústavu

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.39
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: olga.jausch@paneurouni.com