Fakulta Práva

Mgr. Jaroslav Větrovský, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: jaroslav.vetrovsky@paneurouni.com