Fakulta práva

Mgr. Simona Kočišová

Funkcia: Tajomníčka ústavu

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8845

E-mail: kocisovasimona858gmail.com