Fakulta Práva

Mgr. Željko Sampor

Funkcia: Poverený tajomník ústavu

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: zeljko.sampor@paneurouni.com