Fakulta práva

Otília Polakovičová

Funkcia: Sekretariát

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com