Fakulta práva

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrCs.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.14
Tel: +421 248 208 840

E-mail: jaroslav.ivor@paneurouni.com