Fakulta práva

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.

Funkcia: Vedúci oddelenia

Pracovisko: Oddelenie dejín štátu a práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: jozef.klimko@paneurouni.com