Fakulta práva

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: pavel.sturma@paneurouni.com