Fakulta práva

prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Oddelenie teórie práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: milos.vecera@law.muni.cz