Fakulta práva

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

Funkcia: Riaditeľ, profesor ÚVP

Pracovisko: Výskumné kriminologické centrum

Miestnosť 2.19
Tel: +421 2 4820 8828

E-mail: kveton.holcr@paneurouni.com