Fakulta psychológie

Mgr. Kristína Kurajdová Trnovcová

Funkcia: Interná doktorandka

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 1.05