Fakulta psychológie

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: lukas.zajac@paneurouni.com