Fakulta psychológie

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.

Funkcia: Interná doktorandka

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.30