Fakulta Psychológie

PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-1
Tel: +421 2 4850 8866

E-mail: desanka.kanderova@paneurouni.com