Fakulta psychológie

PhDr. Pavla Nôtová, PhD.

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie