Kontakty

Ing. Emília Kubicová

Funkcia: Vedúca oddelenia

Pracovisko: Oddelenie ľudských zdrojov

Miestnosť 1.05
Tel: +421 2 4820 8876

E-mail: emilia.kubicova@paneurouni.com