Kontakty

Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD.

Funkcia: Riaditeľka, hovorkyňa

Pracovisko: Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 907 165 759

E-mail: jana.zjak@paneurouni.com