Kontakty

Mgr. Katarína Holetzová

Funkcia: Marketingová manažérka

Pracovisko: Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 903 244 898

E-mail: katarina.holetzova@paneurouni.com