Kontakty

Mgr. Monika Kristof

Funkcia: Marketingová manažérka

Pracovisko: Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: monika.kristof@paneurouni.com