Kontakty

Mgr. Nora Snopeková

Funkcia: Katalogizácia knižného fondu a periodík, KIS

Pracovisko: Knižnica – Ružinov

Tel: +421 2 4820 8859

E-mail: nora.snopekova@paneurouni.com