Kontakty

Mgr. Zuzana Jančová

Funkcia: Marketingová manažérka

Pracovisko: Oddelenie marketingu a médií

Tel: +421 917 341 742

E-mail: marketing@paneurouni.com