Kontakty

Silvia Havranová

Funkcia: Systémová integrátorka UIS (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky)

Pracovisko: Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 917 521 298

E-mail: silvia.havranova@paneurouni.com