Fakulta Masmédií

Harmonogram akademického roka

III. stupeň štúdia  –  doktorandské štúdium

 

Zimný semester 2017/2018 Obdobie
Zápis študentov 04. 09. 2017 – 08. 09. 2017
Výučba 25. 09. 2017 – 17. 12. 2017 (12 týždňov)
Konzultácie, externé doktorandské štúdium 25. 09. 2017 – 17. 12. 2017 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 22. 12. 2017 – 01. 01. 2018
Skúškové obdobie 12. 12. 2017 – 17. 12. 2017 (predtermíny)

02. 01. 2018 – 05. 02. 2018

Obhajoby dizertačných prác – jesenný termín 2016/17 02.- 08.10.2017
Štátne sviatky a dni pracovného voľna

počas zimného semestra

01. 09. 2017 (piatok)

15. 09. 2017 (piatok)

01. 11. 2017 (streda)

17 .11. 2017 (piatok)

 

 

Letný semester 2017/218 Obdobie
Výučba – prvý a druhý ročník štúdia 05. 02. 2018 – 29. 04. 2018 (12 týždňov)
Konzultácie, externé doktorandské štúdium 05. 02. 2018 – 29. 04. 2018 (12 týždňov)
Skúškové obdobie – prvý a druhý ročník štúdia 24. 04. 2018 – 29. 04. 2018 (predtermíny)

02. 05. 2018 – 30. 06. 2018

Termín odovzdania dizertačných prác 30.06.2018
Termín prijímania prihlášok na doktorandské štúdium 09.06.2018
Obhajoby dizertačných prác 05. – 09.06.2018
Termín prihlásenia sa na dizertačnú skúšku 10.04.2018
Dizertačné skúšky 02. – 05.05.2018
Termín pre odovzdanie Výročného hodnotenia doktoranda 31.08.2018
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium 11. – 15. 06. 2018
Promócie absolventov doktorandského štúdia 25. – 29. 06. 2018
Štátne sviatky a dni pracovného voľna

počas letného semestra

30. 03. 2018 (piatok)

02. 04. 2018 (pondelok),

01. 05. 2018 (utorok)

08. 05. 2018 (utorok)

Prázdniny 01. 07. 2018 – 31. 08. 2018

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019