Fakulta Masmédií

Vedecká rada

Vedecká rada fakulty masmédií

 

Predsedníčka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

 

Interní členovia:

garant študijného odboru

PhDr. Richard Keklak, PhD.

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

 

Externí členovia

prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.

Pavol Múdry

 

Čestní členovia

prof. ThDr. Jozef Jaráb, PhD. – Katolícka univerzita, Ružomberok

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. – Univerzita Komenského, Bratislava