Fakulta Masmédií

Vedenie fakulty

Dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Prodekan pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Tajomníčka

Ing. Petra Romaniaková