Výzva k mobilitným projektom s partnerskými krajinami 2016

Výzva k mobilitným projektom s partnerskými krajinami 2016

Na základe schváleného projektu v programe kreditovej mobility s partnerskými krajinami ERASMUS+ v roku 2016 realizuje Paneurópska vysoká škola v projektovom období 1.6.2016-31.5.2018 mobilitnú spoluprácu s nasledovnými partnerskými krajinami:

  • Azerbajdžan
  • Brazília
  • Čínska ľudová republika
  • Mexiko
  • Ruská federácia