Predkladanie návrhu kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie AS PEVŠ, (2012)

Predkladanie návrhu kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie AS PEVŠ, (2012)