Smernica rektora č. 3/2017 -O uznávaní dokladov o vzdelaní na Paneurópskej vysokej škole

Smernica rektora č. 3/2017 -O uznávaní dokladov o vzdelaní na Paneurópskej vysokej škole