smernica_rektora_c._5_2015_skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_na_pevsuplne_znenie_oktober_2017

smernica_rektora_c._5_2015_skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_na_pevsuplne_znenie_oktober_2017