smernica_rektora_c_4_2017_cena_rektora_zasady_udelovania_ceny_rektora_na_pevs

smernica_rektora_c_4_2017_cena_rektora_zasady_udelovania_ceny_rektora_na_pevs