10. medzinárodné sympózium o spravodajských službách

10. medzinárodné sympózium o spravodajských službách

Dátum konania: 06.12.2016

Miesto konania: Tomášikova 20, Bratislava, miestnosť Odeon

Organizátor: Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy

 

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na X. medzinárodné sympózium, ktoré usporiada Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy.
v utorok 6. decembra 2016 o 9.00 hod. v aule Odeon, 2.posch.,
v budove PEVŠ na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave.

Téma sympózia: „Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí – aktuálne problémy a úlohy spravodajských služieb
PROGRAM:
Prezentácia účastníkov – 8,30 – 9,00 h

A. Otvorenie sympózia – 9,00 h
úvodné privítanie – predseda ABSDPhDr. Igor Cibula
– príhovor dekana fakulty práva PEVŠ – doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
– príhovor podpredsedu NR SR – Ing.Béla Bugár

B. Referáty 9,30 – 11,00 h – moderuje: Mgr.Alexandra Janoušková

1. Karel Randák (ČR) – Příčiny změn operačního prostředí zpravodajských služeb.
2. Anthony Monckton (Veľká Británia) –Spravodajské služby v súčasnosti.
3. Andor Šándor (ČR) – Zpravodajská služba EÚ – naivita, či nutnost.
PRESTÁVKA a OBČERSTVENIE: 11:00 – 11:30 hod.
4. Roman Laml (SR) – Transparentnosť a spravodajské služby.
5. Pavol Draxler (SR) – Vplyv dostupnosti šifrovania na bezpečnosť občanov a štátu.
6. Petr Zeman (ČR) – Pokus o bilanci úspěchú a proher polistopadových českých a slovenských spravodajských služeb.
7. Igor Cibula (SR) – Ženy v štruktúrach spravodajských služieb.
C. Diskusia: 13,30 – 13,55

D. Závery sympózia – predseda ABSD – PhDr. Igor Cibula

Recepcia: 14,00 – 15,30 h
Svoju účasť na sympóziu láskavo potvrďte najneskôr do 02.12.2016
– na e-mailovej adrese:
absdslovakia@gmail.com,
alebo
– telefonicky na: +421 903 440 217

Ak sa na podujatí z dôvodov Vášho zaneprázdnenia nemôžete zúčastniť, privítame, ak poveríte iné kompetentné osoby, aby sa zúčastnili sympózia a prispeli k jeho úspešnému priebehu.
Referáty a diskusné príspevky zo sympózia budú vydané v osobitnom zborníku, ktorý bude prístupný na stránke: www.absd.sk.

<<< Späť