Aktuálne otázky správneho a trestného práva

Aktuálne otázky správneho a trestného práva

Dátum konania: 03.05.2016

Miesto konania: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Organizátor: Fakulta práva

Fakulta práva

Vás pozýva

na I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Aktuálne otázky správneho a trestného práva“ s dvomi hlavnými okruhmi tém:
I. Aktuálne problémy foriem verejnej správy
II. Teoreticko-právne východiská trestnej a inej právnej zodpovednosti

ktorá sa uskutoční dňa 3. mája 2016 prezenčnou formou pod záštitou dekana fakulty práva Paneurópskej vysokej školyprof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.
Odborným garantom konferencie je prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Konferencia je zameraná na riešenie aktuálnych právnych problémov verejnej správy, na vedeckú konfrontáciu a riešenie kolízie teoretických a praktických problémov vznikajúcich v oblasti verejnej správy. Z teoreticko-právneho a trestnoprávneho hľadiska je zameraná riešenie vybraných teoreticko-právnych i aplikačných problémov.

Pozvánka, pokyny a prihláška

<<< Späť